Фирма "РАВЕТИ" е създадена през октомври 1998г. и до настоящия момент извършва строителна дейност без прекъсване.

Фирмата е специализирана в общо строителство на сгради и съоръжения, строителство на покриви и хидроизолации, изолационни строителни дейности, сухо строителство, полагане на мазилки, подови настилки, стенни облицовки, боядисване, монтаж на дограма, интериорни и други завършващи елементи. От създаването си до момента има множество участия в успешно изграждане на обекти.

През последните години фирмата е изпълнител както на обществени поръчки, така и на такива от частни инвеститори. Всички изпълнени обекти са приключвали с подписване на приемателен протокол и до момента нямат показани дефекти. Доказателство за удовлетвореността на клиентите са големият брой Референции.

Водени от желанието за непрекъснато подобряване на качеството на дейността си от 2011г. фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008, а от 2014г. са внедрени и системи за управление, съгласно, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Фирма - РАВЕТИ

Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителите в следните групи и категории:

 • ПЪРВА ГРУПА - строежи от трета до пета категория;
 • ПЕТА ГРУПА - отделни видове CMP.
 • Конкурентноспособността, развитието и просперитетът на фирмата зависят изключително от запазване на съществуващите и завоюване на нови позиции на пазара. Тази задача се осъществява с непрекъснато усъвършенстване и професионализъм на работа, в резултат на което предлага услуги, отговарящи на съвременните динамични изисквания.

  EN ISO 9001:2008

  EN ISO 9001:2008

  СЕРТИФИКАТ EN ISO 9001:2008 / БДС

  СЕРТИФИКАТ ISO 14001:2004

  ISO 14001:2004

  СЕРТИФИКАТ ISO 14001:2004

  BS OHSAS 18001:2007

  BS OHSAS 18001:2007

  СЕРТИФИКАТ BS OHSAS 18001:2007

  About Us 8

  EN ВСИЧКИ СЕРТИФИКАТИ

  СЕРТИФИКАТ EN ISO 9001:2008 / БДС СЕРТИФИКАТ ISO 14001:2004 СЕРТИФИКАТ BS OHSAS 18001:2007