При изграждането на окачен таван с вградено в него осветление, е важно точно да се определи хоризонталното ниво и височината, на която ще бъдат монтирани гипскартонените плоскости. Към тавана се монтират металните профили.

Крепежните елементи, или така наречените директни окачвачи, се монтират към тавана през точно определено разстояние. Максималното разстояние, на което може да се монтира гипскартонената плоскост било то стената или тавана е 125 мм. Тази възможност, която дават използваните дистанционери, металните профили да се монтират на различно разстояние от стената , позволява и идеалното им нивелиране.

Металните профили се монтират към окачвачите, закрепени вече на тавана. За да се оформи определен детайл , трябва да се предвиди и един профил на необходимото разстояние от около 25-30 см.