Предлагаме екологични, енергоспестяващи и пасивни къщи по Европейска технология и стандарт. Постройката се монтира върху хоризонтирана армирана бетонна плоча. Конструкцията се изпълнява от дървен материал, изсушен до 10% влажност. Материалът задължително се обработва против насекоми,горене и гниене.

Използваните изолационни материали са специално подбрани за постигане на оптималния коефициент на топло и шумоизолация. Термоизолацията на стените и прозорците е уеднаквена, с коефициент на топлопреминаване спрямо избрания вид от клиента.